O firmě

železniční modely a příslušenství ve velikosti TT (1:120)

Ztr + Vtr ilustrační foto Raj - ilustrační foto Bi - ilustrační foto Ra - ilustrační foto

Historie

Předchůdcem LOCO byla firma HONTTEX. Název firmy byl složeninou modelových velikostí HO, N. TT a zkratky EX (expres). Prvním modelem byl vůz Ra sestavený ze stavebnice LPM, nápisy byly ještě na obtiscích. Po první sérii 10 vozů Ra přišly na řadu vozy Raj také s obtisky. Výsledek práce byl uspokojivý, zájem o modely byl. Na řadu pak přišly další modely z nabídky stavebnic LPM Jičín, kterých byl na našem trhu dostatek. Tím se firma zaměřila především na velikost TT. V roce 1992 se název firmy změnil na LOCO. Název HONTTEX převzala firma, která pro nás zajišťovala některé práce (převážně barvení modelů). V současné době již tato firma s námi nespolupracuje. Téměř současně se změnou názvu firmy došlo i ke změně technologie ve zhotovování nápisů na modelech. Obtisky dodávané LPM byly nahrazeny tamponovým tiskem. V této době ještě dodavatelským způsobem u různých firem. Modely byly kvalitnější, ale výroba zdlouhavá – po nabarvení bylo nutné modely nebo jejich části zabalit, přepravit k potištění. Po zhotovení nápisů zase dopravit zpět a dohotovit. Velkým krokem vpřed bylo zakoupení vlastního stroje pro tamponový tisk. Jednak došlo ke zrychlení výroby, jednak ke snížení zmetkovitosti tisku. V roce 1994 byla na podnět firmy LOCO vyrobena v LPM forma pro výlisek světelného návěstidla AŽD. Tato návěstidla dodáváme jako stavebnici, ale dodávána byla i jako hotový funkční model.

Pod hlavičkou LOCO se výrobky dostaly i do zahraničí, kde se setkaly se zájmem zákazníků. Významným pokrokem v roce 1995 bylo zařazení modelů do sortimentu firmi Tillig. V roce 1997 na veletrhu v Norimberku a také v katalogu firma Tillig prezentovala několik typů vagónů. Firma LOCO byla první českou firmou a zároveň ve velikosti TT první zahraniční firmou, která začala dodávat modely firmě Tillig. Německá firma odebrala velké množství a variant modelů Raj, Sas, Utz a kontejnerů. V současné době je v katalogu firmy Tillig vůz řady Z s brzdařskou budkou a různé druhy kontejnerů. Dodávky vozů Sas a Utz jak firmě Tillig, tak na český trh byly ukončeny z důvodů ukončení výroby výlisků.

V současné době dodáváme naše modely firmě Handelsagentur Sebnitz. Jde o modely vozů Ztr (Gm/Gm39) a Vtr (Ommu) s německým popisem. Tato firma také projevila zájem o ostatní modely z naší produkce ve verzích ČD a ČSD.

V roce 1999 jsme začali nabízet polostavebnice modelů vozů Sas, Raj a Ds. Jde o upravené stavebnice – díly, na kterých jsou nápisy, jsou již barvené a opatřené potiskem namísto původních obtisků.

Obtisky na modely naše firma nevyrábí. Potisk je prováděn přímo na modely. Modeláři se často zajímají o možnost potisku vlastních modelů. V tomto případě je třeba zvážit proveditelnost a náklady. Tisknout jednotlivé modely je nereálné jak z hlediska časového (seřízení stroje), tak i finančního hlediska (náklady na přípravu tisku, výroba kliší, čištění stroje, ...).

Zaměstnanci

Firmu lze charakterizovat jako „rodinnou manufakturu“, tzn. že chod firmy výraznou měrou zajišťují členové rodiny. S narůstajícím zájmem o modely bylo nutné zaměstnat i další pracovníky. Někteří z nich pracují pro firmu již několik let a jejich zkušenost je základem pro kvalitu modelů. Na každém z modelů je velký podíl ruční práce. Při současné technologii výroby je tím významnou měrou ovlivněna cena hotového výrobku. Proto je kapacita výroby závislá na typu modelů, které jsou zrovna ve výrobě. Pracnost modelů dle druhu se pohybuje od 20 do 200 minut. Měsíčně se průměrně vyrobí cca 200 kusů modelů.

Modely

Základem sortimentu firmy se staly hotové modely stavěné z výlisků stavebnic od firmy LPM Jičín. Časem přibyly i některé typy modelů sestavené z výlisků firmy Plastikom Kolín. V současné době jsou všechny modely velikosti TT dodávány s kvalitními koly a spřáhly. Pouze v případech, kdy si to výslovně přeje kupující, jsou použita dvojkolí plastová a spřáhla LPM.

Výrobu modelů můžeme rozdělit:

  1. výroba vlastních variant modelů
    Tyto modely jsou v aktuální nabídce modelů LOCO s uvedením cen (k nahlédnutí na internetových stránkách firmy LOCO). Modely jsou zhotoveny převážně na základě reálných vozů.
    I nadále pro nové modely budeme hledat vhodné typy ze skutečného provozu.

  2. výroba modelů na zakázku
    Modely vyrobené dle požadavků zákazníka. Na jedné straně se jedná o věrné modely a na straně druhé o reklamní modely sloužící především k prezentaci objednávající firmy. Odbyt těchto výrobků prostřednictvím LOCO není možný.

Výstavy

Výstava železničních modelů Trutnov 2005 Modely LOCO jsou pravidelně prezentovány na výstavách Klubu železničních modelářů Trutnov konaných začátkem prosince a při TT víkendu ve Všestarech v květnu. Další výstavy – KŽM Kolín, KŽM Břeclav, Holice. Úplný sortiment firmy byl již 2x vystaven i v muzeu ve Dvoře Králové nad Labem.

Prodej

V současné době je prodej modelů zajištěn v modelářských prodejnách, případně lze modely objednat přímo na adrese firmy – zasíláme i na dobírku.